NEWPSY

Esteemed Visitor, we are sorry for the inconvenience.
At the moment our site is under construction.
Please visit us later.
You can visit the site of Levas Kovarskis http://kovarskis.com/

Savais žodžiais tariant:

Šiuo metu dirbu klinikinį darba daugiausia savo privačiame kabinete – gydau psichines ligas, atlieku psichoanalizę ir psichoterapiją, be to, daug dėstau ir supervizuoju. Pastaruoju metu vis labiau domiuosi kultūros psichologija bei apskritai kultūra kaip reiškiniu. Tačiau esminis mano tikslas – vystyti psichoanalizę ir naujai apibrėžti jos padėtį visuomenėje. Tikiuosi, kad psichoanalizė nustos būti viena iš medicininio gydymo būdų ir taps nauja etine pasaulėžiūra, reikalaujančia iš šiuolaikinio žmogaus naujos moralės (vadinu tai NewPsy laikotarpiu). Mintis anaiptol nėra nauja, ją kėlė ir pats S. Freud, Thomas Szasz, Paul Ricoeur, Philip Rieff bei kiti. Iki šiol įvairios mokymo įstaigos, ruošdamos psichoterapeutus ir psichoanalitikus, naudojo medicininį ir mokslinį šios profesijos modelį. Iki tam tikro laiko toks modelis buvo naudingas, nes suteikė šioms profesijoms statusą ir gerbūvį.Tačiau psichoanalizė nėra mokslas ir jos poveikį psichinių ligų gydymui sunku įrodyti. Todėl medicina paremtas jos suvokimas pakirto psichoanalizės dvasią ir kliudė platesniam jos pritaikymui bei adekvatesniam finansavimui. Manau, kad tai reikia keisti, o visų pirma reikia keisti mūsų pačių, dirbančių profesionalų, požiūrį. Šis gilesnis požiūris gali sustiprinti visuomenę, sukurti naują vertybių sistemą ir tuo prisidėti kurian humaniškesnę pasaulėžiūrą. Būtent šiai krypčiai ir stengiuosi pagal išgales atstovauti.
Levas Kovarskis